01 april 2012

Met den Vergulden Draek

Logboek no. 14892 – Kapiteijn Nick P.W. Vullingsch ende Koksmaat Nyncke Kroock

De laatschte plaats waar wij aanmeerden (Kalbarri – oftewel 'kaap der goeden mechanicus'), bleeck een bron van uiterscht bijzondere voogels te zeijn. We vonden het moeilijck kiezen welk van den voogels wij moesten uitkieschen als scheepspapegaai. Eender was te felgekleurd, de ander te kleijn… weer een ander kon slechts den eijgen naam roepen…  We hebben uiteindelijck gekoozen voor een wit ekxemplaar genaamd 'Baz', die gelijck karakter toonde door uit de kooi te ontsnappen ende den omgeeving te verkennen. Een bijzonder onderzoeckende ende mogelijk goed zeewaardige voogel, dachten wij zo.


DSC_5736


DSC_5756 DSC_5764

Het uitkieszen den voogels (en exkstra prooviant)


1g 1h 1i


DSC_5781

1d 1c
Te blaauw... Te Blind...


1b
Te verliefdt...


1a 1e


1f DSC03315

Na het laaden van onsch schip, wat in het port Kalbarri schrickbaarend duur bleek (zeven zakken peper!), konden we dan eindelijck het ruime sop kiezen ende uitvaaren. De plaats zelf was oock niet meer dan wat onherbergzaame rotsparteijen waar niets de moeite van het nooteren of meenemen waard bleek. Veel teveel Neederlandersch ook op deze pleck.

2a 2b
Flinck Preijzig!

3a 3b

3c


3j
3d 3f 3e

3g

3h

Bij het binnenvaaren van de waateren rondom de plek die onze oud-oom tot –geheel origineel- 'Dirck Hartog' eiland noemde, vonden wij de water temperaatuur ende het ooverige klimaat geschickt genoeg om voet aan wal te zetten. Met de zee noch wat inde beenen, lieten wij de plaatselijcke bevolking eerst wat verfrissingen naar onsch toebrengen. Een weijgering hiertoe natuurlijck gelijck bestraft met zeven stockslaagen. Oom Dirck kon trotsch op onsch zeijn.

Het mooment dat wij dan oock oog in oog kwaamen te staan met onvoorstelbaare groote, bruinen tweevoetige loopvoogels, liep het waater onsch inde monde. Niet eerder teijdens deeze reis zaagen wij zulk een smaakelijke stukken vleesch langsloopen. Ze leeken door de hitte niet erg hard meer te kunnen loopen ende zochten de luwte van onsch kamp op, waardoor ze makkelijck te vangen waarden door onsch personeel.


4a


4b 4c
Vreemde Weezens die niet achteruijt blijcken te kunnen loopen...

De maaltijd was onsch zo goed bevallen, dat wij den volgende morgen beslooten met een lokale schuit een ronde te maaken op zoek naar een wat gevarieerder menuu. De geschiedenis leerde ons dat op lange zeereischen goed, versch eten uitermaate belangrijck is.
Wij hebben de volgende diersoorten persoonlijck geproefd:


5a
Schildpad (trekt goed alsch soep)

5b 5c
dugon (oock bekend als zeekoe, wat vettig aande randjes)

5d 5e
dolfijn (ingelegd met specerijen lecker bij wat piepers) ende 
zeeslang (persoonlijck niet onsch favoriet, iets te ziltig)

5f 5g
haai (moeilijck te vangen, maar lang houdbaar) ende 
stingray (rog, perfeckt tusschen twee sneeden brood)


5h
Eet Smackelijck!

Wij vonden het na onsche uitgebreide maaltijd dan oock opmerckelijk dat de plaatschelijke bevolking het alsch vermaack zag de dolfijnen uit de omgeeving op gezette tijden te voederen. Het port 'Monkey Mia' (dat uit nietsch meer bestond dan één nederzetting) verlieten wij dan oock alweer na een enkele dag. Natuurlijck wel na het aanschouwen van een zonsondergang, want dat blijckt aan deze kant van den aardschijf toch machtig mooi te zeijn.


6a 6b

6c

6d

6e

6f 6g

6h

En zoo vervolgden wij onsche overtocht langsch de ruige kusten van West-Terra Novalis. Hier en daar aan land gaand voor verfrischingen en de noodige aanvoer van versche slaaven. Natuurlijck vergeeten we ook niet te genieten van de schoone natuur die we teegenkoomen. Vriend Charles Darwin raadde onsch aan om veel ekxemplaaren van dier- ende plantensoorten voor hem meede te neemen, dusch wij stoppen onze zakken vol met de meest troopische schelpen, zand en haagedissen.


7a 7b 7c

7d 7e
Shell Beach

7f

7g

7h
Stromatolites, blijckbaar de oudschte leevensvorm op aard. 

7i

Vanaf nuu gaan we weder een groot stuck afleggen, dusch weeten we niet of er moogelijckheid tot het zenden van berichten is. De route gaat: Monkey Mia > Coral Bay > Exmouth > Cape Range National Park > Tom Price > Karijini National Park > Port Hedland > Broome > verder tot Darwin. Maar dit weeten wij natuurlijck nog niet, want er heeft noch niet eender iemand hier voet aan wal gezet. We hebben dusch veel te ontdecken nog! 

We wenschen ieder in ieder geval een behouden vaart en tot snel. We kijcken naar jullie uit!


0a 0c

0b
Oost West, Thuisch Best!
(maar ver weg ook lekker)